środa, 6 marca 2013

Dziś zapraszamy na wernisaż
Marta Hryniuk, Marta Węglińska, Zofia Kuligowska, Maciej Nowacki

Kiedy napotykany fakt stoi w sprzeczności z panującą teorią, należy przyjąć fakt, zrezygnować zaś z teorii, nawet jeżeli jest ona poparta wielkimi nazwiskami i powszechnie akceptowana" **

Marta Hryniuk // Tworzenie obrazu w pamięci przypomina konstrukcję złożonej budowli. Za pomocą medium, jakim jest nasze ciało, bierzemy w posiadanie obrazy i jednocześnie wydajemy się na ich łup. Powstaje struktura, istniejąca na styku fikcji i historyczności.

Marta Węglińska // Nie istnieje stała rzeczywistość tej właściwej, całościowej prawdy. Prawda jest niesamowicie płynna. Nie zajmuje jednego miejsca. Zwykle tworzy specyficzne konstrukcje – układy wydarzeń; sytuacje jednocześnie możliwe i niemożliwe do realizacji.
"Egzotyki.Notatki zebrane (zabrane) z podróży"

Zofia Kuligowska // Linie między dwoma elementami wyabstrahowanymi znaczeniowo są obrazem zależności, naprężają się one dzięki zaangażowaniu obu końców. Obraz relacji, wykreowany w procesie współdziałania z otoczeniem, jest ich materialnym odpowiednikiem. Napotykamy fakt istnienia kontaktu pomiędzy poziomami choć w teorii odnotowujemy ich brak.

Maciej Nowacki // Spacer po linie: ludzkie-nie-ludzkie.
Zaburzyć zastaną hierarchię bytów.
Wzajemne zależności bycia-razem-w-świecie.
Mnóstwo śladów inteligencji żywej i świadomie działającej znajdujemy nie tylko w nasieniu czy kwiecie rośliny, ale również w niej całej, w łodydze, liściu i korzeniu.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza